Οι δημοτικοί σύμβουλοι της "Λαϊκής Συσπείρωσης"

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέχθηκαν στις εκλογές του Οκτωβρίου 2023


Νίκος Σοφιανός

Επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Αθήνας

Μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Δημοτικός σύμβουλος Αθήνας από το 2010


Χάρης Βουρδουμπάς

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθήνας, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές και απόκτηση διδακτορικού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και είναι προπονητής Μπάσκετ σε τμήματα Υποδομών. Στέλεχος του ΚΚΕ.