2019

 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Οκτώβρη 2019 ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος, έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης τα εξής ζητήματα:

Τοποθετήσεις της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Αθήνας
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Οκτώβρη 2019


Αιχμή της παρέμβασης της Λαϊκής Συσπείρωσης στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας ήταν η αντίθεση στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της κυβέρνησης για το ΚΕΘΕΑ. Ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ...