2019

 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Οκτώβρη 2019 ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος, έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης τα εξής ζητήματα: