Οι παρεμβάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης

στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας