Εκλεγμένοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΛΥΔΙΑ ΒΕΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΚΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 5ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΑΛΩΜΗ ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 6ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 7ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ