Δελτίο Τύπου: Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για την άμεση εξόφληση των εργαζομένων στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων το καλοκαίρι του 2019

2020-12-11

Την άμεση εξόφληση των εργαζομένων στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων το 2019 ζητούν με επανακατάθεση Ερώτησης προς τον υπουργό Εσωτερικών οι βουλευτές του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, Γιάννης Γκιόκας, Χρήστος Κατσώτης και Διαμάντω Μανωλάκου.

Η Ερώτηση αναλυτικά:

«Στις 15.09.2020 καταθέσαμε Ερώτηση (αριθμ. Πρωτ. 9569) προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με την εξόφληση των εργαζομένων στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων το 2019. Το Υπουργείο Οικονομικών μας ενημέρωσε με την Α.Π.104511/21.09.2020 επιστολή του ότι "αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών" και το Υπουργείο Εσωτερικών με την Α.Π.73787/03.11.2020 επιστολή του ότι "...το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 67486/14.10.2020 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί συνολικά επί του θέματος η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας".

Επειδή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δυόμισι μηνών από την κατάθεση της Ερώτησης, ενός μήνα από την ενημέρωση του Υπ. Εσωτερικων και σχεδόν δυο μηνών από την αποστολή σχετικής επιστολής του ΥΠ.ΕΣ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και δεν έχουμε λάβει ολοκληρωμένη απάντηση επανερχόμαστε στην ερώτησή μας, το κείμενο της οποίας είναι το εξής:

Με ευθύνη της Κυβέρνησης, δεν έχουν ακόμη πληρωθεί το σύνολο των δεδουλευμένων τους τα στελέχη που εργάστηκαν το καλοκαίρι του 2019 στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων (Ομαδάρχες/ισσες, Κοινοτάρχες/σες, Βοηθοί Παιδαγωγικού Προγράμματος, Υπαρχηγοί, Βοηθοί Αρχηγοί, Αρχηγός).

Με το ισχύον καθεστώς, οι εργαζόμενοι λογίζονται από το Δήμο Αθηναίων ως εθελοντές, εργάζονται χωρίς ασφάλιση και χωρίς εργασιακά δικαιώματα και αμείβονται με αμοιβή που καθορίζεται κάθε χρόνο με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Για τις αμοιβές της κατασκηνωτικής χρονιάς του 2019, η σχετική υπ΄αριθμ. 21650/06-04-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον "καθορισμό αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων για το 2019", που υπογράφτηκε με μεγάλη καθυστέρηση και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1528/Β'/22-04-2020, προβλέπει μικρότερα ποσά από αυτά που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την ΑΔΣ 4/10-01-2019 (ΑΔΑ: Ω433Ω6Μ-Η3Μ).

Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης ήταν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι μόνο ένα μέρος των δεδουλευμένων τους τον Μάιο του 2020 και ακόμα περιμένουν να πληρωθούν τη διαφορά που προκύπτει με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

  • Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την άμεση διόρθωση της σχετικής ΚΥΑ ώστε να εξοφληθούν οι εργαζόμενοι.

  • Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για να μην επαναληφθεί η ίδια καθυστέρηση τις επόμενες χρονιές».