Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για την ανάκληση των απολύσεων μεταναστριών που απορρίφθηκαν από τη διαδικασία επιλογής σχολικών καθαριστριών

2020-09-30

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα την ανάκληση απολύσεων μεταναστών/μεταναστριών που απορρίφθηκαν από τη διαδικασία επιλογής σχολικών καθαριστών/καθαριστριών, ένα θέμα που είχε αναδείξει η Λαϊκή Συσπείρωση και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, κατέθεσαν στις 24 Σεπτέμβρη 2020 οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, Χρήστος Κατσώτης, Νίκος Καραθανασόπουλος, Μαρία Κομνηνάκα, Γιώργος Λαμπρούλης, Νίκος Παπαναστάσης και Μανώλης Συντυχάκης.

Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση αναφέρεται:

«Επανερχόμαστε στην 9167/2-09-2020 ερώτησή μας σχετικά με τον αναιτιολόγητο αποκλεισμό και τις απολύσεις μεταναστών / μεταναστριών από τη διαδικασία επιλογής σχολικών καθαριστών / καθαριστριών και τις απολύσεις τους. Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την επιλογή καθαριστών / καθαριστριών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έγινε βάσει του ΦΕΚ 3485 / 22 -08 - 2020, περιλάμβανε στα γενικά προσόντα επιλογής, μεταξύ άλλων, ότι «δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας...».

Επιπλέον, προέβλεπε ότι «για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, καθώς και ότι «για τον προσληπτέο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, [πρέπει να υποβληθεί] Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ... επιπέδου Α ή Α2». Με τον τρόπο αυτό και τα κριτήρια που τέθηκαν, εκατοντάδες εργαζόμενοι πανελλαδικά στην καθαριότητα σε διάφορες σχολικές μονάδες των οικείων δήμων βρέθηκαν απολυμένοι, με ρατσιστικό αιτιολογικό. Παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις πως η εμπειρία θα αποτελούσε το βασικό προσόν διορισμού, μέσα από την όλη διαδικασία συνέβη ακριβώς το αντίθετο, για αυτό το κομμάτι των υποψηφίων.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διαμορφώθηκαν άδικοι και άνισοι όροι συμμετοχής, αποκλείστηκαν μετανάστες και μετανάστριες υποψήφιοι, αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται για πολλά χρόνια στη χώρα μας και εργάζονται στην καθαριότητα των σχολείων. Υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων υποψηφίων, που ζουν στην Ελλάδα, 10-20 χρόνια και δεν έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα), με ευθύνη του ελληνικού κράτους, παρότι έχουν υποβάλλει τα σχετικά χαρτιά και έχουν υποβληθεί στα έξοδα (που φθάνουν ή και ξεπερνούν τα 900 ευρώ). Επιπλέον, με ευθύνη του ελληνικού κράτους, διαγωνισμός για Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας έχει να διεξαχθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα, λόγω κορονοϊού, έχει παραπεμφθεί πλήρως το ζήτημα στις καλένδες. Η κατοχή της Ελληνομάθειας, ως προσόν διορισμού, που αντικατέστησε το αρχικά προβλεπόμενο προσόν της κατοχής απολυτηρίου Γυμνασίου (ΚΥΑ 50175 / 7 - 8 - 2020), δεν έχει καμία λογική, είναι άδικη και απλά λειτουργεί σαν φίλτρο επιλογής, πετώντας δεκάδες εργαζόμενους της σχολικής καθαριότητας στο δρόμο. Κι αυτό συμβαίνει σε μία φάση που πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες για μόνιμο προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία, λόγω της πανδημίας. Είναι ενδεικτικό πως, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουμε αύξηση όσων προσλήφθηκαν στη σχολική καθαριότητα σε σχέση με πέρσι, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι έχει προσληφθεί για ολιγόωρη εργασία (τρίωρα, τετράωρα), κάτι που δεν καλύπτει τις ανάγκες καθαριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και συμβάλλει στη μετατροπή των σχολικών μονάδων σε "υγειονομικές βόμβες".

Η κυβέρνηση απαντά στο αίτημα των καθαριστών / καθαριστριών, για μόνιμη σταθερή εργασία, επικαλούμενη τη "νομιμότητα" και το υπάρχον "θεσμικό πλαίσιο", που έχει στηριχθεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Κι αυτό όταν, πολλάκις, οι κυβερνήσεις έχουν προβεί σε αλλαγές του σε άλλα σημεία (πχ. κατάργηση του κριτηρίου του απολυτηρίου Γυμνασίου ως απαραίτητου προσόντος για την επιλογή). Στην πράξη αρνούνται το δικαίωμα στη διαδικασία μετατροπής των συμβάσεων έργου σε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εν λόγω προσωπικό, όταν μάλιστα οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν ανταποκρίνονται στο παλλαϊκό αίτημα για μόνιμη - σταθερή εργασία των συμβασιούχων εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα, αλλά αναπροσαρμόζουν τους όρους της ελαστικής εργασίας. Είναι φανερό πως η κυβέρνηση είναι από κάθε άποψη έκθετη για τις απολύσεις των καθαριστών / καθαριστριών των σχολείων στις οποίες προχώρησε.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβουν ώστε:

  • Να τροποποιηθεί άμεσα το ΦΕΚ 3485 / 22 - 08 - 2020, με κατάργηση των αποκλεισμών λόγω μη κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και λόγω του προσόντος της Ελληνομάθειας.

  • Να ανακληθούν οι απολύσεις όλων των σχολικών καθαριστών / καθαριστριών.

  • Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι που δούλευαν στη σχολική καθαριότητα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να γίνουν νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των σχολείων.

  • Να τροποποιηθεί - αυξηθεί αποφασιστικά ΤΩΡΑ ο αριθμός των προσλήψεων, με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν για 15 μαθητές ανά τμήμα και για πλήρη κάλυψη των αναγκών καθαριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου».