Πρόγραμμα Ν.Σοφιανού (24/4/2019 & 25/4/2019)

2019-04-22

Μ. Τετάρτη 24/4/2019

9:00: Επίσκεψη στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής & της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων

10:30: Επίσκεψη στο Δημαρχείο

12:20: Επίσκεψη στον Τομέα Καθαριότητας 1ου Διαμερίσματος

Μ. Πέμπτη 25/4/2019

10:00: Επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)

11:30: Επίσκεψη στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών