Πρόγραμμα του Νίκου Σοφιανού Κ. Δευτέρα 11/3/19 - Τετάρτη 13/3/19

2019-03-08

- Καθαρή Δευτέρα, 11/3/2019 στις 13:00 θα βρίσκεται στην Πλατεία Πλυτά στη Γούβα στα Κούλουμα της Επιτροπής Ειρήνης 2ου Διαμερίσματος.

- Τετάρτη, 13/3/2019 στις 14:00 θα επισκεφτεί το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και θα μιλήσει με μαθητές.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στις 19:00 θα μιλήσει σε συγκέντρωση της ΚΟΒ Αγ. Νικολάου Αχαρνών στο καφενείο OASIS, Νιόβης 38 & Μιχαήλ Βόδα.