Στέλιος Λάμπρου: Για τον Κινητό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων

2019-10-08

Τις σοβαρές ευθύνες του Δήμου στα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων και των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων ανέδειξε η Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας στο δημοτικό συμβούλιο, την προηγούμενη Δευτέρα 30 Σεπτέμβρη 2019.

Με αφορμή την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο του νέου κανονισμού του Κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΚΣΜΑ), ο Στέλιος Λάμπρου, δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Αθήνας, έκανε τις εξής παρατηρήσεις:

«Πρόκειται για ένα έργο 400 τόνων το οποίο η Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε απορρίψει το 2010. Σήμερα έχει δοθεί μια προσωρινή αδειοδότηση για σταθμό 140 τόνων χωρίς να είναι ξεκάθαρο πότε θα λειτουργήσει μόνιμος Σταθμός Μεταφόρτωσης.

Περιλαμβάνει ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή θα δίνονται τμήματα, όπως το πλύσιμο και οι επισκευές, εκτός Δήμου.

Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με παρατηρήσεις που είχε κάνει από το 2010 η Αποκεντρωμένη. Σύμφωνα με την πρόσφατη άδεια διευκρινίζεται ότι "η παρούσα δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες...".

Ο κανονισμός λειτουργίας "απαγορεύει την είσοδο σε όποιον δεν διαθέτει έγγραφη άδεια εισόδου". Δεν διευκρινίζεται αν συμπεριλαμβάνονται συνδικαλιστές του χώρου που θέλουν να κάνουν ενημέρωση στους εργαζομένους.

Ως προς το προσοντολόγιο, ο κανονισμός προβλέπει για τη θέση του τεχνίτη συντήρησης ως ελάχιστο τυπικό προσόν να είναι υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, ενώ για τη θέση του επιστάτη υπεύθυνου βάρδιας προβλέπει ως ελάχιστο τυπικό προσόν να είναι υπάλληλος ΥΕ οποιασδήποτε ειδικότητας. Σε ένα τέτοιο σύνθετο χώρο δουλειάς, πως προστατεύουμε την ίδια τη μονάδα, αλλά, και σε θέματα ασφάλειας, τους ίδιους τους εργαζόμενους;

Με αυτή την έννοια, είχαμε καταψηφίσει από την αρχή το έργο. Σήμερα αποδεικνύεται ότι είναι χειρότερα τα πράγματα από ότι προβλέπαμε τότε».

Με αφορμή την ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο χρονικής παράτασης μέχρι 19 Οκτώβρη για την προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονταν να δοθούν στους εργαζομένους τα έτη 2017 & 2018, για άλλη μια φορά, ο Στέλιος Λάμπρου, τόνισε τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν και την ανάγκη παροχής όλων των αναγκαίων ΜΑΠ για την ασφάλεια των εργαζομένων. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Ψηφίζουμε την παράταση, αλλά οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει τα τελευταία 10 χρόνια αυτά που προβλέπονται στο σχετικό ΦΕΚ: μάσκες φίλτρου, μποτάκια εργασίας, φουτεράκια φλίς, αδιάβροχα μπουφάν, γαλότσες, γάντια εργασίας. Τα αποδυτήρια και οι τουαλέτες που προβλέπονται είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτό το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το δείτε το επόμενο διάστημα».