Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (30/11/2020): "Καταγγέλλουμε την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Κήπου & του Λόφου Φιλοπάππου από το Δήμο Αθηναίων"

2020-12-01

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Νοέμβρη 2020 η Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας καταψήφισε τη συγκρότηση και έγκριση του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος - Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» με αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου. Στην τοποθέτηση του ο Στέλιος Λάμπρου, δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, δήλωσε τα εξής:

«Ολοκληρώνεται σήμερα το έγκλημα της ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Κήπου και των όμορων πράσινων περιοχών της Αθήνας, 200 χρόνια μετά την εθνική ανεξαρτησία. Δεν είχαν τολμήσει να το κάνουν ούτε οι βασιλιάδες.

Η ιδιωτικοποίηση έχει πολλά στάδια. Ξεκίνησε αρχικά με την παραχώρηση του Εθνικού Κήπου από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο Δήμο της Αθήνας. Ακολούθησε μετά η ίδρυση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αργότερα η κατάργησή του, μέχρι που σήμερα έχουμε τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας.

Δεν μας διευκρινίζει η δημοτική Αρχή, σε τι εμπόδιζε η λειτουργία του Εθνικού Κήπου ως υπηρεσία της διεύθυνσης Πρασίνου και θα λυθεί με την ίδρυση Α.Ε.; Δήθεν δεν μπορεί να προσλάβει άτομα για να συντηρεί αυτούς τους χώρους ώστε να είναι προσβάσιμοι στον κόσμο δωρεάν και πρέπει να φτιάξει Α.Ε.;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Αθήνας, καταψηφίζουμε το καταστατικό και δε θα συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της Εταιρείας. Με βάση το Καταστατικό της Α.Ε. επισημαίνουμε τα εξής:

  • Αναφέρει ότι "συστήνεται και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας". Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να λειτουργείτε έναν δημόσιο χώρο με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας;
  • Προβλέπει η Εταιρεία να μπορεί "να καθορίσει συγχρόνως την έκταση της δικαιοδοσίας της", ενώ στο άρθρο 2 αναφέρει και ότι "η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (όχι του Δημοτικού Συμβουλίου) να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό". Τράπεζα νομίζετε ότι είναι;
  • Σκοπός της Εταιρείας είναι "η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει προστασία του Εθνικού Κήπου και του λόφου του Φιλοπάππου, ως πόλων μητροπολιτικού πρασίνου εντός του αστικού ιστού. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, η Εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει τη διοίκηση, τη διαχείριση και άλλων συναφών με τους σκοπούς αυτούς χώρων. Δηλαδή χωρίς αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή με ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο θα έχει την πλειοψηφία πάντα η εκάστοτε δημοτική Αρχή, θα προχωρά σε ότι θέλει, εν αγνοία του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλη μια υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου!
  • Ενώ ο Δήμος παραχωρεί αυτές τις υποδομές στην Εταιρεία "τσάμπα", πέρα από τα χρήματα που θα λάβει η Εταιρεία ως μετοχικό κεφάλαιο, θα λαμβάνει και "αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους φορείς". Δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων θα πληρώνει επιπλέον την Εταιρεία!
  • Δεν αναφέρεται καθόλου το πρόβλημα των εργαζομένων στον Εθνικό Κήπο, ούτε με ποιους υπαλλήλους θα λειτουργεί, ούτε τι θα γίνει με το υφιστάμενο προσωπικό που εργάζεται στον κήπο εδώ και πολλά χρόνια.
  • Έσοδα της Α.Ε. θα είναι και "οι πρόσοδοι από την εν γένει αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων", δηλαδή θα μπορεί να νοικιάζει και να πουλάει χώρους, αλλά και "ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αμοιβές ή διαχειριστικές αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει σε οργανισμούς του ευρύτερου τομέα από την εκμετάλλευση ή παραχώρηση χώρων, εγκαταστάσεων και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή κατά την άσκηση της δραστηριότητας".
  • Δεν αναφέρεται στην ανασύσταση και επαναλειτουργία του Βοτανικού Μουσείου, που υπήρχε και λειτουργούσε μέσα στο κτίριο Τσίλερ, έκλεισε και στέκει αχρησιμοποίητο, γιατί δεν αποφάσισαν να το θωρακίσουν αντισεισμικά.
  • Δεν αναφέρεται τίποτα για την κατάληψη μέρους του κήπου από την παρουσία της Προεδρικής Φρουράς που έχει καταλάβει περίπου 4 στρέμματα, ζήτημα που είχαμε θέσει εδώ και χρόνια.

Καταγγέλλουμε την ιδιωτικοποίηση στον Αθηναϊκό λαό, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να πάει σε αυτούς τους χώρους ούτε με εισιτήριο, αφού θα παραχωρούνται σε ιδιώτες και θα κάνουν τις διάφορες εκδηλώσεις τους! Αυτό συνέβαινε σε ένα βαθμό και παλαιότερα, όταν ο Κήπος είχε μορφή ΝΠΔΔ και ο χώρος παραχωρούταν στον Δασκαλόπουλο του ΣΕΒ, επειδή ήταν χορηγός του Εθνικού Κήπου, για να κάνει ιδιωτικές εκθέσεις ζωγραφικής. Μιλάμε για ένα τερατούργημα στη δημιουργία του οποίου εμείς δεν συμπράττουμε».