Συνεντεύξεις / Άρθρα

 

Προειδοποιούμε τους εργαζόμενους ότι οποιαδήποτε καινούργια παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα δεν θα είναι προς όφελός τους, αλλά προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών εργοδοτών, των μεγάλων εργοδοτών, γιατί η μείωση της εργοδοτικής εισφοράς, που πρέπει να πούμε ότι αυτή η εισφορά είναι μέρος του μισθού, είναι κατάκτηση για τους εργαζόμενους, σημαίνει...